<kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

       <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

           <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

               <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                   <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                       <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                           <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                               <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                   <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                       <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                           <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                               <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                   <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                       <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                           <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                               <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                   <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                       <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                           <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                               <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                                   <kbd id='m3JssA7MH'></kbd><address id='m3JssA7MH'><style id='m3JssA7MH'></style></address><button id='m3JssA7MH'></button>

                                                                                     澳门大富豪注册:港大团队发现新药物 可治疗非典及中东呼吸综合征

                                                                                     2019-01-11 14:20 朝阳市新闻资讯网

                                                                                      港大研究团队:发现新药物可治疗非典及中东呼吸综合征

                                                                                      新华社香港1月10日电(记者张雅诗)香港大学10日公布,该校医学院研究团队发现,一种全新的广谱抗病毒药物AM580能抑制非典、中东呼吸综合征和甲型H1N1流感等。

                                                                                      港大研究人员介绍,呼吸道病毒是最有可能导致高发病率、死亡率和社会经济破坏的新发病毒。而冠状病毒经常使用人类宿主的脂质膜合成途径来产生细胞内脂质膜囊泡,作为产生病毒颗粒的机制。如果能够找到控制脂质合成的宿主靶点,就能找到针对该宿主靶标的药物,从而阻止病毒复制。

                                                                                      通过转录组学和脂质组学联合分析,研究团队发现细胞脂质代谢水平在被中东呼吸综合征冠状病毒感染后显著上调。以此线索,研究人员从一个脂类小分子化合物文库中筛选得到了广谱抗病毒药物AM580。

                                                                                      结果显示,AM580可以有效抑制多种呼吸道病毒在细胞内的增殖。在小鼠模型和人类类器官的抗病毒实验中,AM580对非典、流感、中东呼吸综合征、寨卡等均有抑制作用。

                                                                                      研究团队表示,相信AM580未来可进一步研发成药物,治疗多种传染病,但实际效果仍有待临床测试证实,他们期望最快5年后投入生产。

                                                                                      该项研究已在最新一期的国际权威期刊《自然通讯》杂志发表。